TEK-valtuuston kaudenavaus ja valtuustoaloite vanhempainvapaiden tasa-arvosta

TEKin valtuustokausi avattiin järjestäytymiskokouksessa viime perjantaina 29.8. Valiokunnat, joissa tehdään pohjatyötä eri aihealueilta, valitaan vasta myöhemmin, mutta nyt valittiin jo hallitus johon Vihreiltä valittiin varsinaiseksi Jyrki Kasvi ja varalle Minna Kilpala. Minut valittiin Vihreän ryhmän edustajaksi vaalilautakuntaan, jonka tehtävänä on tehdä esitykset henkilövalinnoista.

Perehdytyspäivässä torstaina käytiin läpi TEKin toimintaa, edunvalvontaa ja toiminnan painopisteitä. Tulevan vuoden haasteita esitteli toiminnanjohtaja itse kokouksessa. Yleisesti olen tyytyväinen TEKin painotuksiin, ja TEKin tapa tehdä paljon yhteistyötä ja vaikuttaa esim. Akavan kautta on varmasti tehokkain tapa.

Isoimpia haasteita on työmarkkinatilanne, jossa kassamaksut nousevat ja täyden jäsenmaksun maksavien määrä vähenee. Vaikka insinöörityöttömyys onkin melko hyvissä kantimissa, se on silti jo 5% ja nousussa. TEK on myös oivaltanut isoimmaksi haasteeksi työmarkkinan murroksen, pätkätyöläisyyden ja epätyypillisten työsuhteiden kasvun ja pienyrittäjyyden osuuden kasvamisen. TEK onkin lanseeraamassa uutta Yrittäjäklubi-konseptia, jonka tarkoitus on auttaa jäsenistöä yritystoiminnassa.

TEKillä on tavoitteinaan mm. yrittäjyyden edellytysten parantaminen, perhe- ja työelämän yhteensovittaminen sekä työelämän tasa-arvo. Nämä ovat tärkeitä asioita, jotka tulevat ratkaisemaan myös sitä, kuinka hyvin työelämän murroksesta selvitään. Koska näitä ongelmia ei ratkota pelkästään kauniilla sanoilla, tein kokouksessa Vihreiden valtuustoaloitteen siitä, miten näitä asioita voitaisiin konkreettisesti parantaa.

Nuorten naisten työllistyminen on edelleen välillä vaikeaa erityisesti lastensaannin aiheuttamien kustannusten ja niiden pelon vuoksi. Pienyrittäjillä on vaikeuksia kasvaa ja palkata ensimmäisiä työntekijöitä, ja tässä myös lastensaannin aiheuttamat kustannukset aiheuttavat huolta. Samalla monet perheet toivoisivat parempaa tapaa yhdistää työtä ja perhe-elämää.

Aloitteessa tarjotaan kahta konkreettista ratkaisua: vanhempainvapaiden kustannusten tasaaminen sekä isien kannustaminen oman vapaansa pitämiseen.

Tekniikan ala on monella tapaa ilahduttavan edistyksellinen. Omassa sosiaalisessa kuplassani – tietotekniikan diplomi-insinöörien jännittävässä maailmassa – vanhempainvapaan tasaaminen molempien vanhempien kesken on jo sääntö, ei poikkeus. En juuri tunne isiä, jotka olisivat olleet kotona alle neljää kuukautta. Monet ovat pidempään.

TEKin nuoren jäsenistön esimerkki todistaa vääräksi myös usein esitetyt väittämät siitä, etteivät isät voisi taloudellisista syistä jäädä kotiin. Todelliset syyt ovat enemmän asenteissa, niin yhteiskunnan, perheiden kuin työnantajien. Helpoin tapa vaikuttaa asenteisiin on tarjota mallia: kun tarjolla on porkkanaa, yhä useampi pitää vapaan, jolloin siitä tulee uusi normi. Pitkällä aikavälillä nämä kaksi muutosta edistävät niin työhyvinvointia, perheen ja työelämän yhteensovittamista, palkkauksen ja työllistymisen tasa-arvoa kuin yrittäjän turvaakin.

Valtuustoaloite 29.8.2014

Tasa-arvon parantaminen ja yrittäjyyden edellytysten parantaminen tasaamalla vanhempainvapaan kuluja ja tasaamalla vanhempainvapaata molempien vanhempien kesken

Valtuustosopimuksessa nostetaan hyvin esiin tasa-arvo sekä yrittäjyyden edellytysten parantaminen. Ehdotamme että konkreettisena toimenpiteenä tasa-arvon edistämiseen ja pienyrittäjien tukemiseen TEK ajaa

– Vanhempainvapaan tasaamista työnantajien kesken esimerkiksi siten, että ne katetaan vakuutusluonteisella maksulla tai siirretään verovaroin kustannettavaksi. Tämä vie eteenpäin TEKin keskeisiä tavoitteita kahdella tavalla: parannetaan työelämän tasa-arvoa poistamalla esteitä nuorten naisten työllistymiselle sekä parannetaan pienyrittäjien mahdollisuuksia, kun äitiysloma ei enää ole pienyrittäjälle taloudellisesti riski.

– Isälle korvamerkittyä, äitiysloman pituista isyyslomaa äitiysloman ja vanhempainvapaan rinnalle. Tästä on hyviä kokemuksia muissa pohjoismaissa ja se kannustaa pitämään pidemmän isyysvapaan. Tämä parantaa entisestään tasa-arvoa työelämässä, auttaa perheitä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa ja muuttaa pitkällä aikavälillä myös nuorten naisten työllistymismahdollisuuksia.