Opiskelija-asuminen Otaniemessä

Torstaina 5.6. kävin AYY:n järjestämässä keskustelutilaisuudessa Otaniemen opiskelija-asumisen tulevaisuudesta. Kaavoittaja Anniina Stadius esitteli Otaniemen suunnitelmia, AYY:n Pyry Haahtela puolestaan esitteli opiskelijoiden toiveita. Pidin itse tilaisuudessa lautakunnan edustajana kommenttipuheenvuoron.

Jouduin lähtemään tilaisuudesta hieman kesken, mutta keskustelu ja kysymykset olivat hyviä ja erityisesti opiskelija-asumisen rakentamisen vauhdittaminen nousi voimakkaasti esille. Opiskelija-asuntoja tarvitaan nyt. Erittäin hyvä oli kysymys siitä, miten lautakunta varmistaa, että emme havaitse vahingossa myöhemmin, ettei opiskelija-asuntoja tullutkaan luvattua määrää. Totesin, että tästä täytyy lautakunnassa pitää huoli ja vaikka visualisoida asuntojen tyyppi ja määrä tavoitteisiin nähden seurannan helpottamiseksi aina, kun uusia kaavoja tulee lautakunnan käsittelyyn.

Toinen hyvä kysymys oli, tuleeko alueella ongelmia siitä, että yleiskaavassa alue on merkitty julkisten rakennusten alueeksi. Anniina Stadius kertoi, että tästä syystä alueella tehdään koko Otaniemen kattavaa vaikutusten arviointia, joka olisi myös osa osayleiskaavatyötä. Kuitenkin osayleiskaavaa ei ole tulossa, vaan tämä vaikutusten arviointi riittää. Muistutin myös, että kaava-alueella jokin merkintä ei väistämättä tarkoita, että alueelle ei saa rakentaa mitään muuta: se enemmänkin kuvaa alueen pääasiallista tarkoitusta. Lisäksi maakuntakaavassa vuodektal 2006 Otaniemi on merkitty taajama-alueeksi, eli sille sallitaan monipuolisempikin rakentaminen.

Erityisen tärkeäksi koettiin myös luonnonläheisen rantaraitin säilyttäminen. Tähän lisäyksenä jokunen esitti, että toki rakennetumpaakin rantaa voisi olla, mahdollisesti alueen itäpuolella. Ehdotinkin, että tästä voisi pitää oman tilaisuutensa tai muuten kerätä alueen asukkaiden toiveita ja ideoita.