Vahvat vihreät eurovaalit ovat nyt totta

Vihreää politiikkaa halutaan viedä kohti ihmisten arkea. Vihreät eurovaalit tuovat esiin toiveet ja mahdollisuudet, mutta valitettavasti myös uhat, joita nykyisessä maailmassa on. Esiin nousee kysymyksiä,kuten onko käsite hyvinvointivaltio vain unelma, vai onko sille realistiset perusteet tulevaisuudessa? Riittävä perusturva, yhteiskunnan, ja läheisten turvaverkot ja valinnanvapaus kuuluvat kaikille. Emme jämähdä ajatukseen ettei toivoa ole, vaan yhteiskunnalliset ongelmat ovat ratkaistavissa. Tuoreessa muistissa on, että europarlamenttivaalit käytiin 25.5.2014. Kannatuksemme vaaleissa oli 9,3 prosenttia, ja saimme pätevän europarlamentaarikon eli Heidi Hautalan europarlamenttiin. Eurovaalit tarkoittavat kokonaisen maanosan tulevaisuutta, jossa haluamme ratkaista yhteisiä ongelmia. Ilmasto, ja sen tulevaisuus, talous, työelämä, ihmisoikeudet ja demokratia ovat kaikille yhteisiä asuinpaikkaan katsomatta. Jokainen eurooppalainen tietää, että Eurooppa on yhteinen kotimme ja meistä useamman tulevaisuus on Euroopassa. Huomioon pitää ottaa myös koko maailma globaalina yhteisenä kotina, jossa kaikilla pitäisi olla turvattu nykyhetki ja tulevaisuus. Vihreät eurovaalit kutsuvat sinut rakentamaan yhteistä Eurooppaa.

Euroopan tulevaisuus on tienhaarassa

Mielestämme Eurooppa valtioineen on tulevaisuudessa jokaiselle entistä parempi paikka asua ja elää. Euroopassa tarvitaan nyt poliittista suunnanmuutosta ja koko Euroopan unionilla on lähitulevaisuudessa demokraattisen uudistamisen aika. Yhteinen tulevaisuutemme on korjattava ja uudistettava, vain siten elämä koko maapallolla muuttuu vähitellen paremmaksi. Haluamme Euroopasta oikeudenmukaisemman, solidaarisemman ja kestävämmän. Tavoite on varmasti saavutettavissa, kun populismi, nationalismi, ja huomattava taloudellinen itsekkyys poistetaan. Globalisoitunut maailma on täynnä vastaantulevia isoja haasteita, kuten sosiaaliset, ympäristön suojelua koskevat, taloudelliset sekä turvallisuuteen liittyvät haasteet. Vihreät eurovaalit herättelevät ihmisiä, huomioimaan mitä todella tarvitsemme yhteisen positiivisen tulevaisuuden luomisessa. Jokainen on varmasti samaa mieltä, että tarvitsemme reilua ja vakaata yhteistyötä, joka huomioi vastuumme maapallosta jossa elämme. Eurovaalit 2014 kampanjan kasvoina toimivat kaksi vihreiden kärkiehdokasta eli saksalainen Ska Keller ja ranskalainen José Bové. Vihreät eurovaalit lisäävät tietoa maapallon nykyisestä tilasta.

Maailma tarvitsee toivoa ja turvaa, kaikenlaisen vihan ja pelon sijaan. Rahoitusmarkkinat niin suomessa kuin maailmallakin kaipaavat uudistusta. Mielestämme kaikenlainen lyhyen tähtäimen voitontavoittelu ei saa olla rahoitusmarkkinoiden johtava käyttövoima, vaan lyhytnäköisellä ahneudella joudutaan vaan ei-toivottuun finanssikriisiin. Euroopan unionin perustan pitää pysyä vakaana, jolloin huomattavat tuloerot, ja eriarvoisuus eivät kasva. Kanssaihmisten,ja yhteiskuntamme hyvinvointi ei saa vaarantua, eikä syrjäytyminen saa jatkaa Euroopan mittakaavassa lisääntymistään. Ympäristö, ja ympäristönsuojelu puhuttavat paljon. Maailman mittakaavassa ympäristökriisi on kuitenkin tällä hetkellä tosiasia. Ilmastokatastrofi kolkuttelee oven takana, ja ratkaisua ilmastokriisiin ei ole vielä olemassa. Lyhyen tähtäimen taloudelliseen etuun tuijottaminen ja kapeakatseinen oman edun ajaminen vallitsevat. Vihreät eurovaalit tarkoittavat kestävämpää, demokraattisempaa ja tasa-arvoisempaa Eurooppaa ja globaalia maailmaa. Miten kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden ja ylikansallisten suuryhtiöiden valta voitaisiin tulevaisuudessa saada kuriin? Veronkierto ja veroparatiisit lieveilmiöineen ovat asioita, joihin pitää järkevällä suunnittelulla puuttua.

Eurooppalainen henkilö päättää Euroopan asioista

Euroopan parlamentti, joka on suorilla vaaleilla valittu edustaa kaikkia Euroopan kansalaisia ja säätää lait yhdessä kansallisten hallitusten kanssa. Vihreät eurovaalit ovat suunta taloudelliseen tasa-arvoon riippumatta henkilön yhteiskunnallisesta asemasta tai asuinpaikasta. Euroopan parlamentti päättää monista jokapäiväiseen elämäämme vaikuttavista asioista aina työturvallisuudesta kuluttajansuojaan, työpaikkoja luoviin investointeihin ja innovaatioihin, eläinsuojelusta ympäristönsuojeluun. Euroopan parlamentti auttaa rahoittamaan paikallisia ja alueellisia hankkeita, joilla saadaan aikaan kestävää kehitystä. Haluamme jatkaa työtämme entistä voimallisemmin. Eurooppaa pitää uudistaa, ja tarvitsemme siihen jokaisen apua. Eurooppa tarvitsee uuden vihreän suunnan, jossa me kaikki voimme olla mukana. Euroopan unioni ei ole pystynyt nykyisessä kriisissä täyttämään lupaustaan miten nousta kriisistä ja uudistua. Eurooppalainen, rakennetaan tulevaisuutta omien vahvuuksiemme varaan.

Esitämme kolmea varteenotettavaa tavoitetta kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi, eli taistelemme kaikkea sosiaalista epätasa-arvoa, kuten köyhyyttä ja työttömyyttä vastaan. Nostamme reaalitalouden sille kuuluvan arvoon, koska Euroopan tulevaisuutta ei voi rakentaa pelkästään velkarahalla. Velkarahalla rakennettu nykyisyys tai tulevaisuus on aina pois niin nykyisiltä kuin tuleviltakin sukupolvilta. Velalla tehtyjen investointien pitää kestää, ja olla lisäarvoa tuottavia. Julkiset, ja yksityiset velat vaativat siis kokonaisuudessaan uudelleenjärjestelyä. Muutoksilla on kiire niin nykyistä kuin varsinkin tulevaa sukupolvea ajatellen, tarvitsemme aktiivista kasvavaa kaupunkiympäristöä yhtä lailla kuin elävää maaseutua. Ekologinen velka, joka vaatii meiltä toimia: ilmastonmuutos, rajallisten luonnonvarojen ehtyminen ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen eivät odota. Toivomme, että Eurooppa pystyy ottamaan edelläkävijän roolin maailmassa, ja auttamaan puhtaan elinympäristön ja työpaikkojen syntyä. Emme kannata niin kutsuttuja kilpailukykysopimuksia, jotka tarkoittavat sosiaaliturvan heikentämistä, palkkojen leikkauksia ja julkisten hyödykkeiden yksityistämistä. Vihreät eurovaalit ovat koko globaalin maapallon hyvinvoinnin asialla.