Kirsi Louhelainen ja Vihreiden poliittinen ohjelma

Kirsi Louhelainen on Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja, kahden lapsen äiti ja Espoon Vihreiden jäsen. Hän toimii lisäksi 5. varavaltuutettuna sekä maakuntavaltuuston varajäsenenä. Perheellisenä Louhelaiselle on tärkeää edistää kotikaupunkinsa Espoon viihtyvyyttä ja varmistaa, että lapset ja nuoret pääsevät helposti liikkumaan luonnossa. Kaupungin kasvaessa viihtyvyys ja palveluiden toimivuus ovat tärkeitä tekijöitä, joihin on kiinnitettävä huomiota. Hän haluaa muun muassa löytää ratkaisun homekoulujen korjaamiselle ja edistää kaupungin tasa-arvoisuutta myös vanhusten osalta. Lautakunnan varapuheenjohtajana Kirsi ajaa samoja asioita kuin Vihreiden poliittinen ohjelma. Louhelainen on myös digitaalisen teknologian ammattilainen, joka auttaa yrityksiä työkseen digitaalisen osaamisen saralla. Yksi hänen tavoitteitaan on auttaa myös kaupunkia hyödyntämään uusia teknologioita toiminnassaan.

Vihreiden poliittinen ohjelma

Vihreiden poliittinen ohjelma ajaa erityisesti ympäristöön ja tasa-arvoon liittyviä asioita. Vihreiden poliittisen tavoiteohjelman pääkohtia ovat ympäristön ja ilmaston hyvinvointi, kestävä talous, kansalaisten tasa-arvo, sivistyksen ja kulttuurin edistäminen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä globaalius. Ympäristöasioissa Vihreät keskittyy erityisesti ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen pyrkimällä ohjaamaan energiankäyttöä kohti uusiutuvaa energiaa sekä tekemällä liikenteestä ekologisempaa. Vihreät haluaa kaventaa kansalaisten tuloeroja tukemalla vähäosaisia ja kehittämällä peruspalveluita. Taloutta voidaan edistää muun muassa luomalla julkiselle sektorille enemmän työpaikkoja sekä korottamalla ympäristöveroja. Myös laadukas koulutus edistää tasa-arvoa yhteiskunnassa. Vihreät ajaa näitä asioita myös kansainvälisellä tasolla, ja haluaa kehittää Euroopan unionia sekä vaikuttaa globaaliin politiikkaan.

Vihreiden poliittinen ohjelma korostaa erityisesti kohtuutalouden harjoittamista. Tällainen talousmalli toimii kestävästi ja ottaa ympäristön huomioon sen sijaan, että se pelkästään kasvattaisi rahataloutta. Vihreät kannattaa ohjelmassaan perustulon käyttöönottamista, sillä se tekee töiden tekemisestä kannattavaa kaikissa tilanteissa. Nykyisessä tilanteessa byrokratia vaikeuttaa monien työntekoa ja tekee esimerkiksi sosiaaliturvan saamisesta monimutkaista. Perustulo lisää ihmisten itsenäisyyttä ja parantaa motivaatiota tehdä töitä. Myös yrittäjien oikeuksia tulee parantaa ja yrityksen perustamisesta tuli tehdä nykyistä helpompaa. Peruspalveluiden turvaamiseksi erityisesti kuntarakenteeseen tulee kiinnittää huomiota. Vihreille ihanteellinen kuntarakenne on sellainen, jossa peruspalvelut ovat laadukkaita ja kaikkien saatavilla. Luomalla enemmän kohtuuhintaisia asuntoja ja kehittämällä kaavoituspolitiikkaa voidaan estää eriytymistä sekä syrjäseutujen ongelmia.

Kasvava kaupunki vihreillä periaatteilla

Kirsi Louhelainen pyrkii muuttamaan Espoon kaupunkisuunnittelua vihreämmäksi toimiessaan lautakunnan varapuheenjohtajana. Kun Espooseen suunnitellaan uusia asuinalueita, alueiden persoonallisuuteen ja viihtyisyyteen on kiinnitettävä erityisesti huomiota. Samalla luontoalueille pääsyn pitää pysyä nopeana ja helppona. Joukkoliikenteeseen sekä mahdollisuuksiin liikkua jalan tai pyörällä on panostettava. Samalla on mietittävä, paljonko pysäköintiin kannattaa sijoittaa varoja, jotka voisi käyttää muuhunkin. Louhelaisen mielestä hyvin suunniteltu kaavoitus voi tuoda kaupungille jopa tuloja. Kuten myös Vihreiden poliittinen ohjelma sanoo, järkevällä kaavoituksella kaupunkien laajeneminen ei ole huono asia ympäristön ja ihmisten kannalta. Hyvällä kaupunkisuunnittelulla voidaan löytää tasapaino kaupungistumisen ja ympäristöystävällisyyden välillä. Kirsi Louhelainen haluaa rakentaa tulevaisuuden kaupunkia panostamalla pitkän tähtäimen suunnitelmiin sekä hyödyntämällä teknologian eri mahdollisuuksia.