Kirsi Louhelainen rakentaa vihreää kaupunkipolitiikkaa

Liikenne ja sen uudistaminen ovat yksi tärkeimmistä teemoista kaupunkien kehittämisessä. Kaukana ovat ne ajat, jolloin ensin rakennettiin taloja ja kauppapaikkoja ja sitten mietittiin, miten alueella voi liikkua. Nykyisin kaupunkisuunnittelu lähtee hyvin eri lähtökohdista. Se, miten asukkaat ja kaupungissa vierailevat pystyvät liikkumaan on kaiken keskiössä. Tässä näkyy myös kaupunkisuunnittelijoiden ja erilaisia kaavoitusratkaisuja tekevien virkamiesten suuri valta. Kun päätetään siitä, miten kaupunkia kehitetään ja rakennetaan, päätetään samalla esimerkiksi siitä, millä välineillä kaupungissa liikutaan. Espoolainen kuntapoliitikko Kirsi Louhelainen on pitkään puhunut toimivan julkisen liikenteen ja erilaisten jakamistalouteen perustuvien liikenneratkaisujen puolesta. Kaupungeilla ja kunnilla on kaikki edellytykset suosia näitä ratkaisuja, tai vastaavasti suunnitella logistiset yhteydet suosimaan yksityisautoilua. Kirsi Louhelainen näkee, että ratkaisujen ei tarvitse olla mustavalkoisia. Hyödyntämällä kaikkia liikkumismuotoja syntyy kuntalaisen kannalta paras ratkaisu liikkumisen haasteisiin.

Kaupunkisuunnittelua kuntalaisten ehdoilla

Onnistunut kaupunkisuunnittelu johtaa siihen, että ihmisten ei tarvitse viettää ruuhkissa tuntikausia päivässä. Vastaavasti epäonnistunut suunnittelutyö tuottaa lopputuloksia, joihin kukaan ei ole tyytyväinen. On pystyttävä ottamaan huomioon erilaiset kuntalaiset, joilla on liikkumisen suhteen hyvin erilaisia tarpeita ja mahdollisuuksia. Joillakin perheillä on useita henkilöautoja ja joillakin on juuri ja juuri varaa kuukausikorttiin julkisessa liikenteessä. Aina kun mahdollista, kaupungin tulee suosia kevyttä liikennettä. Kirsi Louhelainen näkee, että pelkkä pyöräteiden lisääminen ei kuitenkaan riitä, vaikka sekin on toki tärkeää. Matkustamista pitää suunnitella kokonaisuutena, ei ainoastaan yksittäisinä tienpätkinä. Yhden matkan aikana asukas voisi ideaalitilanteessa käyttää bussia, kimppakyytiä ja lopulta vuokra-autoa. IoT mahdollistaa tulevaisuudessa liikennevälineiden keskustelun keskenään ja näin on mahdollista esimerkiksi tunnistaa nopein ja tehokkain reitti kutakin yksittäistä matkaa varten. Kirsi Louhelainen uskoo, että kun teknologiaan ja digitalisaation suhtaudutaan avoimesti kaupunkisuunnittelussa, syntyy valtavasti erilaisia mahdollisuuksia, joista hyötyvät kaikki.

Liikkumisen suunnittelu ei tietenkään tarkoita vain ajoväylien ja erilaisten vaihtoehtoisten ajoneuvokombinaatioiden suunnittelua. Vähintään yhtä tärkeää on pohtia, mihin erilaiset julkiset tilat sijoitetaan. Luonnollisesti kohteet, joissa kuntalaisten on pakko käydä säännöllisesti kuten vaikkapa päiväkodit, ruokakaupat ja muut arjen kannalta välttämättömät kohteet tulee sijoittaa siten, että niihin pääsee helposti. Tämä paitsi helpottaa ihmisten elämää, myös vähentää ajokilometrejä. Kirsi Louhelainen korostaa, että monilla yksinkertaisilla ratkaisuilla voidaan rakentaa sekä ihmis- että ympäristöystävällistä kaupunkia. Suunnittelu tulee kuitenkin aina aloittaa hyvissä ajoin. Ja suunnittelutiimin tulee sitoutua kunnioittamaan tiettyjä arvoja työssään, kuten vaikkapa ilmastonmuutoksen vähentämistä ja vähähiilisyyttä. Jos ympäristöasiat nostetaan pöydälle vasta projektin loppuvaiheessa, merkittävät ympäristövaikutukset on usein jo menetetty.

Teknologiaa hyödyntämällä vihreämpi kaupunki

Louhelainen on Vihreiden kunnallisvaltuutettu Espoosta. Hän on monella tapaa tyypillinen ja samalla epätyypillinen vihreä. Toisaalta hän on nuori ja koulutettu nainen isosta kaupungista, mikä vastaa hyvin stereotypiaa vihreästä poliitikosta. Hän on kuitenkin myös insinööri, joka on työskennellyt ohjelmistosuunnittelijana sekä ohjelmistoarkkitehtina, ja on ollut perustamassa startupia, joka myytiin sittemmin Facebookille. Hänen vahvuutensa on juuri teknologian ja digitalisaation hyödyntäminen yhteiskunnan kehittämisessä. Hänen mukaansa teknologinen kehitys tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia tehdä kaupungeista ja laajemmin yhteiskunnista ekologisempia. Aiemmin vihreä elämäntapa edellytti kuluttajilta valtavia ponnisteluja: mukavuudesta tinkimistä ja askeettista elämää. Ei siis ihme, että vihreä liike säilyi hyvin pienenä. Nyt tekniikka on muuttanut kaiken. Syntyy jatkuvasti uusia innovaatioita, joiden avulla pystymme hyödyntämään tehokkaammin maapallon hupenevia resursseja sekä vastaamaan kasvavan ihmisjoukon tarpeisiin ja toiveisiin rasittamatta luontoa kohtuuttomasti. Kirsi Louhelainen iloitseekin, että saa työssään yhdistää intohimonsa teknologiaan ja maailmanparantamiseen.